Myocard (cyclo & rust)

1. Doel

Beoordeling van de doorbloeding van het hart tijdens inspanning en in rust, dit ter opsporing van ischaemie.

2. Werkingsprincipe

De tracer Tc⁹⁹ᵐ-MIBI wordt opgenomen in de myocardcellen en bindt zich vast aan een specifiek eiwit in de cel. De maat van opname van de tracer wordt dus enerzijds bepaald door de regionale doorbloeding van het myocard en anderzijds door de integriteit van de myocardcel. Bij een verminderde doorbloeding ten gevolge van stenose van de kransslagaders wordt er een verminderde MIBI-opname gezien. Zones van myocardnecrose ( afgestorven myocardcellen na infarct) nemen geen MIBI op.
Een myocardperfusie onderzoek bestaat steeds uit twee delen: een inspanningsonderzoek (MIBI-stress) en een rustonderzoek (MIBI-rust).
Door de doorbloeding van het hart onder stress te vergelijken met de doorbloeding van het hart in rust, wordt er nagegaan of er al dan niet ischemie optreedt tijdens inspanning.

3. Indicaties

Indicaties voor myocardperfusie:
Aantonen of uitsluiten van ischemisch hartlijden; meer specifiek:
Bij patiënten met een intermediaire probabiliteit op ischemisch hartlijden: bepaling aanwezigheid / uitgebreidheid stress-geïnduceerde ischemie.
Bepaling vd functionele betekenis van gekend ischemisch hartlijden: ernst en uitgebreidheid vd ischemie
Post CABG / post PTCA / post STENT: herevaluatie restenosis
Diabetici:
- atypisch angineuse bezwaren,
- voorafbestaande ECG-afwijkingen,
- perifeer vasculair lijden.
- pre- heelkunde bij vasculair belaste patiënten.

Indicaties voor cyclo-ergometrie als stress-test:
Bij patiënten die nog voldoende kunnen fietsen, geniet de cyclo-ergometrie als stress-test de voorkeur gezien meest fysiologisch.
Uitzondering: patiënten met linker bundeltak blok (LBTB): hierbij dient een farmacologische stress-test aangevraagd te worden.

4. Contra-indicaties

Contra-indicaties voor Tc⁹⁹ᵐ- MIBI: Zwangerschap.

Contra-indicaties voor cyclo-ergometrie:
Cardiale contra-indicaties: recent ( < 4d) AMI, instabiele angor, 2de en 3de graad AV-blok, ….
Bij een linker bundeltak blok (LBTB) is een farmacologische stress-test (met Adenosine of Persantine) aangewezen.
Patiënten die onvoldoende inspanning kunnen leveren bv. omwille van  knieprobleem, rugprobleem,…

5. Voorbereiding

Inspanningsonderzoek met fietsproef (MIBI-stress):
Licht ontbijt, geen koffie, geen thee.
Interfererende medicatie (indien mogelijk) gedurende 24 uur stoppen: nitraten, beta-blokkers, ca-antagonisten.

Rustonderzoek (MIBI-rust):
Nuchter, geen koffie, geen thee.
Medicatie mag wel ingenomen worden met een glas water.

6. Tijdsplan

Inspanningsonderzoek met fietsproef (MIBI-stress):
Plaatsen infuus op de dienst nucleaire geneeskunde (10 minuten).
Fietsproef op polikliniek cardio (patiënt-afhankelijk,+- 15 minuten). Tijdens piekbelasting injectie van de tracer MIBI.
Verwijderen infuus op de dienst nucleaire geneeskunde.
Wachttijd (20 minuten tot 1 uur): patiënt moet iets (gaan) eten en drinken.
Beeldopnames: +- 30 minuten.

Rustonderzoek (MIBI-rust):
Injectie van de tracer MIBI.
Wachttijd (20 minuten tot 1 uur): patiënt moet iets (gaan) eten en drinken.
Beeldopnames: +- 30 minuten.

7. Verloop onderzoek

Het onderzoek bestaat steeds uit twee delen: een inspanningsonderzoek (MIBI-stress) en een rustonderzoek (MIBI-rust). Deze vinden plaats op twee verschillende dagen. De volgorde van de onderzoeken heeft geen belang en is louter agenda-afhankelijk.

Inspanningsonderzoek met fietsproef (MIBI-stress):
Patiënt krijgt infuus op de dienst nucleaire geneeskunde. De verpleegkundige van nucleaire stapt met patiënt naar polikliniek cardio voor de fietsproef. Tijdens piekbelasting spuit de verpleegkundige van nucleaire de tracer (MIBI) in. Patiënt moet dan nog minimum 1 minuut fietsen, eventueel aan verminderde weerstand. Infuus wordt verwijderd op de dienst nucleaire geneeskunde. Patient moet daarna iets (gaan) eten en drinken, dit om een betere beeldkwaliteit te bekomen. 20 minuten tot 1 uur later worden de beelden gemaakt. Deze opnames gebeuren in ruglig met de armen boven het hoofd en duren ongeveer 30 minuten. 

Rustonderzoek (MIBI-rust):
Patiënt krijgt injectie van de tracer MIBI op de dienst nucleaire geneeskunde. Nadien moet patiënt iets (gaan) eten en drinken, dit om een betere beeldkwaliteit te bekomen. 20 minuten tot 1 uur later worden de beelden gemaakt. De opnames gebeuren in ruglig met de armen boven het hoofd en duren ongeveer 30 minuten.

8. Referenties

Guidelines for cardiac radionuclide imaging: myocardial perfusion imaging; Belgian Society of Nuclear Medicine.
Aanbevelingen nucleair geneeskundige diagnostiek; Nederlandse vereniging voor Nucleaire Geneeskunde, 1993.
Belgian Guidelines for the reference Administered activities.