Medische beeldvorming

Wizard contrastvoorbereiding

Klik hier om de wizard te starten

Webapplicatie aangeboden door de dienst Medische Beeldvorming van Imelda vzw. Een werkinstrument voor het opstellen van een individueel voorbereidingsschema bij een patiënt die een radiologisch onderzoek moet ondergaan met jodium als contrastmiddel.

Documenten contrastvoorbereiding

SOP PO contrastallergievoorbereiding
SOP IV contrastallergievoorbereiding

Documenten niervoorbereiding

SOP IV niervoorbereiding GFR minder dan 45ml per min
SOP IV niervoorbereiding GFR tussen 45 en 60 op ambulant