Kwaliteit

Alle neuzen in dezelfde richting voor kwaliteit

Onze missie en Kwaliteit:

Imelda omringt je met zorg

#totaalzorg#topgeneeskunde
# actieve patiënt#samen
#medewerker
#excellent#ondernemend
#groen#hartelijk

 

Onze missie suggereert een ‘geborgenheid in zorg’. Daarom is ons uitgangspunt een kwaliteitsvolle, patiëntgerichte veilige zorg. Dit is de zorg waar we SAMEN aan werken, dag in en dag uit. SAMEN continu verbeteren en veranderingen borgen.

Het team kwaliteit in Imeldaziekenhuis werkt hiervoor nauw samen met de verschillende departementen doorheen het ziekenhuis.

De sleutelthema’s waar jaarlijks op ingezet wordt, zijn bepaald met het oog op kwaliteit en patiëntveiligheid in de zorgverlening. Aftoetsing en coaching hiervan gebeurt zowel intern door referentiepersonen als extern door internationale en Vlaamse audits.