Vasculaire scan

1. Doel

Stadiumbepaling en therapie follow-up bij de behandeling van een complex regionaal pijnsyndroom (CRPS / Südeck / Algoneurodystrofie).

2. Werkingsprincipe

Bij een complex regionaal pijn syndroom (CRPS) zijn er ernstige verstoringen in de vascularisatie van het getroffen lidmaat en deze afwijkingen in vascularisatie zijn dan nog eens volledig tegenovergesteld in het (initiële) hypertrofisch stadium en het (latere) atrofisch stadium. Deze vasculaire parameters worden in het licht gesteld door middel van een dynamische vasculaire scintigrafie met gemerkt humaan serumalbumine (Tc⁹⁹ᵐ - HSA).

3. Indicaties

Stadium-bepaling van CRPS.
Therapiemonitoring / therapie follow-up bij CRPS.

4. Contra-indicaties

Zwangerschap.

5. Voorbereiding

Niet nuchter.
Patiënt mag geen Dauerbinden of steunkousen dragen voor het onderzoek. Deze worden best daags voor het onderzoek verwijderd om een fysiologische vascularisatie te bekomen. Indien patiënt echter aankomt met Dauerbinden of steunkousen, best half uur wachten na verwijderen.
Fysiotherapie vlak voor het onderzoek wordt afgeraden. 

6. Tijdsplan

Plaatsen infuus in voet alvorens injectie tracer (bij CRPS bovenste ledematen). Directe injectie tracer thv hand of elleboogplooi (bij CRPS onderste ledematen).
Continue beeldopnames van handen of voeten gedurende 15 minuten. 

7. Verloop onderzoek

- Bij CRPS bovenste ledematen

Er wordt een infuus in de voet geplaatst.
Indien prikken in de voet niet mogelijk is, wordt er geïnjecteerd via infuus bovenste lidmaat, aan de niet-pathologische kant.
Er wordt een licht radio-actieve stof via het infuus geïnjecteerd terwijl de handen op de detector van de camera liggen en gedurende 15 minuten worden er dan continu opnames gemaakt van de beide handen (zowel pathologische als contralaterale zijde).

- Bij CRPS onderste ledematen

De tracer wordt rechtstreeks ter hoogte van de hand of elleboogplooi geïnjecteerd terwijl patiënt op camerabed ligt en detector ter hoogte van de voeten gepositioneerd is. Er gebeuren continue beeldopnames gedurende 15 minuten.

8. Referenties

Aanbevelingen nucleair geneeskundige diagnostiek, NVNG 1993.