Gastro-oesofagale reflux

1. Doel

Opsporen van gastro-oesofagale reflux, voornamelijk bij babies en kinderen.

2. Werkingsprincipe

Na het eten van een papfles / pudding welke gemerkt is met radio-actieve tracer, worden er gedurende 45 minuten foto’s gemaakt van de maag-slokdarmregio. Zo kan men volgen of er reflux is van de maag naar de slokdarm en hoeveel keer zich dat voordoet.

3. Indicaties

Opsporen van gastro-oesofagale reflux (voornamelijk voor pediatrie, niet invasief onderzoek). Bij oppuntstelling chronische hoest, recidiverende bronchitis en asthma.

4. Contra-indicaties

Zwangerschap (relatieve contra-indicatie).

5. Voorbereiding

Nuchter.
Voor zuigelingen: 1 papfles met eigen flesvoeding en 1 lege papfles meebrengen naar dienst nucleaire geneeskunde.
Voor kinderen: 2 potjes pudding, yoghurt of platte kaas, mee te nemen door de ouders naar dienst nucleaire geneeskunde.

6. Verloop onderzoek

Flesvoeding: op de dienst nucleaire geneeskunde wordt 1/4 van de flesvoeding in de lege papfles gegoten en ¾ van de flesvoeding wordt gemerkt met de licht radio-actieve tracer. De baby dient eerst de gemerkte flesvoeding en nadien de niet gemerkte flesvoeding te drinken.
Pudding: op de dienst nucleaire geneeskunde wordt één van de 2 potjes pudding gemerkt met een licht radio-actieve tracer. Het kind moet eerst het ‘gemerkte’ potje pudding eten en nadien het niet gemerkte potje.
Direct na het eten van de flesvoeding / potjes pudding, worden er gedurende 45 minuten foto’s gemaakt. Deze foto’s worden in liggende houding opgenomen.

7. Referenties

Médecine Nucléaire: manuel pratique. Rubinstein. DeBoeck université.
Aanbevelingen nucleair geneeskundige diagnostiek: NVNG,1993.