Bijschildklierscintigrafie

1. Doel

Het pre-operatief opsporen van een hyperfunctionerende bijschildklier (bijschildklieradenoom / bijschildklierhyperplasie).

2. Werkingsprincipe

De bijschildklierscintigrafie wordt uitgevoerd met twee tracers: Tc⁹⁹ᵐ-MIBI en I¹²³ natriumiodide.
Zowel de schildklier als hyperfunctionerende bijschildklieren nemen Tc⁹⁹ᵐ-MIBI op. I¹²³ natriumiodide wordt selectief door de schildklier opgenomen en dus niet door de bijschildklieren. 
Door het I¹²³ natriumiodide beeld van het Tc⁹⁹ᵐ-MIBI beeld af te trekken, kan het hyperfunctionerende bijschildklierweefsel in het substractiebeeld in principe zichtbaar gemaakt en gelokaliseerd worden.

3. Indicaties

Primaire hyperparathyroïdie: het pre-operatief opsporen van een hyperfunctionerende bijschildklier (bijschildklieradenoom / bijschildklierhyperplasie).

4. Contra-indicaties

Zwangerschap.
Minder dan 5 weken voordien een behandeling met joodhoudend medicament of  jodiumcontaminatie in het algemeen (röntgencontrast !!!).

5. Voorbereiding

Niet nuchter.

6. Tijdsplan

1ste  injectie van I¹²³ via intraveneuse perfusie. slotje op katheter.
Wachttijd:  6 uur. Patiënt mag naar huis.
2de intra-veneuse injectie van Tc⁹⁹ᵐ-MIBI. Katheter wordt verwijderd.
Wachttijd: 20 min. 
Beeldopnames: +- 30 minuten.

7. Verloop onderzoek

Er wordt een intraveneuze leiding geplaatst en I¹²³ natriumiodide toegediend. IV-katheter met slotje blijft zitten voor de 2de injectie. Patiënt mag vervolgens naar huis.
6 uur later wordt  Tc⁹⁹ᵐ- MIBI toegediend. IV katheter wordt verwijderd. 20 minuten na deze 2de injectie worden er opnames gemaakt van  ongeveer 30 minuten.

8. Referenties

Aanbevelingen nucleair geneeskundige diagnostiek; Nederlandse vereniging voor Nucleaire geneeskunde, 1993.
Belgian Guidelines for the reference Admistered activities.