Hersenperfusie

1. Doel

Visualisatie van de perfusie van de cerebrale cortex.

2. Werkingsprincipe

De patiënt krijgt intraveneus een radiofarmacon toegediend, dat de bloed-hersenbarrière passeert en in enkele passages volledig opgenomen wordt door het hersenweefsel en er tijdelijk wordt vastgehouden. Hierdoor wordt op een indirecte manier, een maat gegeven voor de hersendoorbloeding: de graad van retentie van de tracer is evenredig met de hersendoorbloeding.

3. Indicaties

Differentieel diagnose bij dementie.
Psychiatrische ziektebeelden.
Herpes encephalitis (Voor deze indicatie: enkel hersenperfusie met HMPAO, niet met ECD).

4. Contra-indicaties

Zwangerschap.
Onvoldoende coöperatieve patiënt. Eventueel kan onderzoek wel doorgaan onder lichte sedatie.

5.  Voorbereiding

Niet nuchter.
Caffeine, cola, energiedranken, alcohol, roken en psychofarmaca (indien mogelijk) vermijden tot 12 uur voor het onderzoek.

6. Tijdsplan

Pre-injectie: Patiënt krijgt IV- lijn en wordt geïnstalleerd in een rustige, verduisterde ruimte.
Injectie: 10 minuten na plaatsen van IV- lijn.
Wachttijd: 30 tot  45 minuten.
Scantijd: 30 minuten.

7. Verloop onderzoek

Patiënt krijgt een intraveneuze lijn en wordt geïnstalleerd in een rustige, verduisterde ruimte. Na 10 minuten wordt de tracer toegediend via de intraveneuze lijn met daarna een wachttijd van 30 tot  45 minuten. Hiervan moet de patiënt de eerste 15 minuten post-injectie nog in de verduisterde ruimte liggen. Nadien kan men kiezen afhankelijk van klinische toestand patiënt en van beschikbaarheid lokaal: ofwel blijft patiënt liggen, ofwel wacht patiënt in warme wachtzaal. Na deze wachttijd wordt de patiënt in ruglig op de onderzoekstafel geïnstalleerd met het hoofd in een hoofdsteun, gefixeerd met een bandje rond het hoofd. Daarna worden er opnames van de hersenen gemaakt gedurende 30 minuten.

8. Referenties

Aanbevelingen nucleair geneeskundige diagnostiek, 1993, NVNG.
Neurostat