Maagledigingsonderzoek

1. Doel

Ter opsporing van een vertraagde maaglediging.

2. Werkingsprincipe

Patiënt eet een licht radio-actieve omelet met 2 boterhammen en 1 tas koffie, thee of water. Nadien wordt het verloop van deze voedselbolus in het maagdarm-stelsel opgevolgd in de tijd. Door om het half uur een foto te maken, kan de snelheid van de passage doorheen de maag berekend worden.

3. Indicaties

Vermoeden van vertraagde maaglediging, o.a. bij diabetes-patiënten.
Verteringsproblemen.

4. Contra-indicaties

Niet nuchter.
Braken.

5. Voorbereiding

Nuchter.
Medicatiestop: medicatie welke de motiliteit van het maagdarmkanaal beïnvloedt dient drie dagen voor het onderzoek gestopt te worden.

6. Tijdsplan

Eten van een radioactief gemerkte standaardmaaltijd (1 ei, 2 boterhammen, 1 kop koffie, thee of water).
Na eten van maaltijd: 5 X 1 opname van 1 minuut en dit om het half uur (totale duur: 2 uur).

7. Verloop onderzoek

Onderzoek in de voormiddag. Nuchtere patiënt. Patiënt moet standaardmaaltijd opeten op de dienst nucleaire geneeskunde. De standaardmaaltijd bestaat uit: een omelet, gemengd met een kleine hoeveelheid licht radio-actieve tracer, 2 boterhammen en 1 kop (koffie, thee of water).
Vanaf dan wordt elk half uur een opname gemaakt van 1 minuut, en dit 5 keer.

8. Referenties

Aanbevelingen nucleair geneeskundige diagnostiek, NVNG 1993.