Sentinel melanoom

1. Doel

Opsporen van de schildwachtkno(o)p(en) van het maligne melanoom.

2. Werkingsprincipe

Als een melanoom zich uitzaait, gebeurt dat in de meeste gevallen in eerste instantie via het afvloeiende lymfevocht vanuit het melanoom naar de lymfeklieren in de oksel of lies (hals in geval melanoom in het aangezicht). De lymfeklieren fungeren als het ware als een soort eerste filter van zich uitzaaiende melanoomcellen, met als doel ze tegen te houden. De schildwachtklier is de eerste klier waar het lymfevocht doorheen stroomt en waar eventuele uitzaaiende melanoomcellen worden "tegengehouden". Soms kan het zijn dat meerdere klieren (bv 2 of 3) in de voorste linie zijn geschakeld en dus als "groepje klieren" het eerste tussenstation vormen.
Het opsporen van de sentinels gebeurt door een kleine hoeveelheid licht radio-actieve stof te injecteren ter hoogte van het melanoom. Deze stof zal via de lymfewegen afgevoerd worden naar één (of enkele) lymfeklieren. Deze klier (of dit groepje klieren) is / zijn dan de sentinel(s).

3. Indicaties

Breslow > 1 mm (vanaf T2a) – 4 mm.
Klinisch N0M0.

4. Contra-indicaties

Geen.

5. Voorbereiding

Indien operatie zelfde dag: nuchter.
Indien sentinel onderzoek dag voor operatie: niet nuchter.

6. Verloop onderzoek

Patiënt krijgt  intradermale injecties thv de 4 kwadranten rondom het melanoom (of litteken).
Na de injectie wordt de patiënt onder de camera gepositioneerd: eerst ter hoogte van de injectieplaats (5 à 10 minuten), nadien ter hoogte van het drainerende lymfegebied (vb liesregio bij injectie thv maligne melanoom van het been). Vanaf er klieren worden waargenomen, wordt een beeld van deze klieren gemaakt en wordt de plaats van de klier ter hoogte van de huid gemarkeerd door de nuclearist. Scantijd is heel variabel. Van 10 minuten tot 30 minuten. Indien er geen sentinel node wordt waargenomen, worden er op een later tijdstip, net voor de operatie opnieuw foto’s gemaakt.

7. Referenties

Up to date.