Bezoek

Bezoekregeling

De aanhoudende COVID-19-pandemie en de beperkingen die we hierdoor moeten opleggen, hebben een grote impact op het welzijn van onze opgenomen patiënten.
Dat bezoek in het ziekenhuis niet mogelijk is, maakt het bijzonder zwaar, vooral voor wie langer in het ziekenhuis moet verblijven. Moeilijk zowel voor de patiënt zelf, als voor de familie.

De druk op onze Intensieve zorgen en onze corona-afdeling blijft groot. Maar al onze medewerkers en artsen werden al een eerste keer gevaccineerd, meer dan de helft van hen kreeg ook het tweede vaccin. Dit maakt dat we voor de patiënten die langer dan drie dagen worden opgenomen, bezoek kunnen toestaan onder strikte voorwaarden. Deze regeling gaat in vanaf vrijdag 23 april 2021.

In overleg met de patiënt wordt één vaste bezoeker aangeduid, die vanaf de vierde dag opname op bezoek kan komen. De bezoeker meldt zich aan aan het onthaal. De onthaalmedewerkers checken via de identiteitskaart of je effectief de vaste bezoeker van die patiënt bent. Indien dit klopt, wordt je doorgelaten. Eens op de verpleegafdeling toegekomen, meld je je even aan bij de verpleegpost.
Opgelet: Bezoek op de COVID-afdeling is niet toegestaan. Een eventueel raambezoek langs buiten kan in samenspraak met de verpleging.

Bezoekuren:
Het bezoek wordt beperkt tot 1 uur en is toegestaan binnen de algemene bezoekuren: van 15 tot 19 uur.

Een aantal diensten hebben een aangepaste bezoekregeling:

 • Kraamafdeling:
  - De partner kan in de loop van de hele dag op bezoek komen 
  - Broers en zussen kunnen, onder begeleiding van de partner, één keer op bezoek komen, het bezoek is mogelijk tussen 14u en 18u en gedurende maximaal 1 uur, het bezoekmoment wordt afgesproken met de vroedvrouwen, op een tweepersoonskamer laten we bezoek toe per gezin (maar is het bezoek beperkt tot 2 kinderen en elk bezoek krijgt een apart moment), we vragen dat ook de bezoekende kinderen een mondmasker dragen (vanaf 12 jaar is dit verplicht), de kamerdeuren blijven gesloten en bezoekers blijven op de kamer.
 • Kinderafdeling: beide ouders mogen tegelijkertijd op bezoek komen
 • Bezoekmomenten worden vastgelegd in overleg met het zorgteam op de diensten Intensieve & Bijzondere Zorgen en in palliatieve situaties.

We willen jullie bedanken voor jullie begrip! Hou de moed erin en zorg voor elkaar!

Richtlijnen voor begeleiders

Om het aantal personen in onze wachtzalen te beperken en social distancing nog beter te garanderen is op vandaag geen begeleiding toegestaan.
Patiënten dienen dus alleen naar de consultatie te komen.

Er zijn enkele uitzonderingen waar begeleiding wel wordt toegestaan:

 • 1 ouder bij een minderjarig kind
 • De partner bij prenatale onderzoeken
 • Indien noodzaak aan ondersteuning en hulp (dementie, hulpbehoevend of bij taalproblematiek)
   

Je eerste contact met ons ziekenhuis is meestal met de medewerkers van de onthaaldienst. De onthaaldienst kan je wegwijs maken in ons ziekenhuis en je vertellen wie je waar kan vinden.  

Je kan de onthaaldienst contacteren op het nummer 015 50 50 11.

De dienst is open van 7 tot 21 uur.

Op zon- en feestdagen is de onthaaldienst open  van 8 tot 21 uur.