Bezoek

Bezoekregeling

Patiënten kunnen elke dag 2 bezoekers ontvangen, vanaf de eerste dag van hospitalisatie. Sinds 4 november 2021 dient iedere bezoeker een geldig COVID Safe Ticket te kunnen voorleggen. Dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Bij patiënten met een COVID-19 besmetting is geen bezoek toegestaan.

Hou bij je bezoek met het volgende rekening:

 • Bezoek is elke dag mogelijk, één keer per dag.
 • Het bezoek mag maximum 1 uur duren, tussen de algemene bezoekuren van 15 tot 19 uur.
 • 2 bezoekers  zijn toegestaan. Iedere bezoeker dient een geldig COVID Safe Ticket te kunnen voorleggen.
 • Bij een vermoeden van COVID-19 van de patiënt wordt in afwachting van het testresultaat geen bezoek toegestaan.
 • In een meerpersoonskamer kan slechts 1 patiënt tegelijk bezoek ontvangen.

Aandachtspunten voor als je op bezoek komt:

 • Ontsmet je handen bij het binnenkomen en verlaten van het ziekenhuis
 • Ontsmet je handen bij het binnenkomen en verlaten van de afdeling.
 • Draag steeds een mondmasker, dit is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar. Breng jouw eigen chirurgisch mondmasker mee, zet het op zodra je het ziekenhuis betreedt en blijf het dragen, ook in de kamer. Het wordt aangeraden om ook kinderen (jonger dan 12 jaar) een mondmasker te laten dragen. Voor hen is er een mondmasker beschikbaar aan de receptie van het ziekenhuis.
 • Blijf in de kamer van de patiënt, bezoek is niet toegestaan in andere ruimtes van de afdeling of het ziekenhuis.
 • Zet het raam van de kamer op een kier voor verluchting. Laat de deur open.
 • Verlaat na je bezoek zo snel mogelijk het ziekenhuis.

Bezoekuren:

Het bezoek wordt beperkt tot 1 uur en is toegestaan binnen de algemene bezoekuren: van 15 tot 19 uur.

Een aantal diensten hebben een aangepaste bezoekregeling:

 • Kraam: de partner/andere ouder kan in de loop van de hele dag tegelijkertijd op bezoek komen. Broertjes of zusjes mogen 1 x per verblijf gedurende max. 1 uur op bezoek komen. Grootouders mogen ook 1x per opname op bezoek komen als ze volledig gevaccineerd zijn.
 • Neonatologie: naast de inslapende ouder kan ook de andere ouder in de loop van de hele dag op bezoek komen. Broers en zussen kunnen 2x/week op bezoek komen.
 • Kinderafdeling: Naast de andere ouder mogen 2 extra bezoekers langskomen. De kinderen van het eigen gezin mogen 1x per verblijf 1 uur op bezoek komen. 
 • Bezoekmomenten worden vastgelegd in overleg met het zorgteam op de diensten Intensieve & Bijzondere Zorgen, Dagziekenhuis 2 en in palliatieve situaties

Bezoekregeling voor kinderen

Aangezien op vandaag kinderen een grote motor zijn in de verspreiding van COVID-19, wordt ervoor gekozen om kinderen jonger dan 12j even niet op bezoek te laten komen in ons ziekenhuis. Enige uitzonderingen zijn de moeder-kind-diensten (Kraam & Pediatrie), waar de kinderen uit het eigen gezin (voorlopig) wel nog één maal per verblijf op bezoek mogen komen. 

We willen jullie bedanken voor jullie begrip! Hou de moed erin en zorg voor elkaar!

Richtlijnen voor begeleiders

Om het aantal personen in onze wachtzalen te beperken en social distancing te garanderen is op vandaag geen begeleiding toegestaan.
Patiënten dienen dus alleen naar de consultatie te komen.

Er zijn enkele uitzonderingen waar begeleiding wel wordt toegestaan:

 • 1 ouder bij een minderjarig kind
 • De partner bij prenatale onderzoeken
 • Indien noodzaak aan ondersteuning en hulp (dementie, hulpbehoevend of bij taalproblematiek)
   

Je eerste contact met ons ziekenhuis is meestal met de medewerkers van de onthaaldienst. De onthaaldienst kan je wegwijs maken in ons ziekenhuis en je vertellen wie je waar kan vinden.  

Je kan de onthaaldienst contacteren op het nummer 015 50 50 11.

De dienst is open van 7 tot 21 uur.

Op zon- en feestdagen is de onthaaldienst open  van 8 tot 21 uur.