Bezoek

Bezoekregeling

Gezien de sterk dalende trend in het aantal opgenomen coronapatiënten, zal er vanaf zaterdag 14 mei volgende bezoekregeling gelden.

Hou bij je bezoek met het volgende rekening:

 • Twee bezoekers per dag zijn toegelaten.
 • Bezoek heeft geen beperking in tijd meer.
 • Bezoek is toegestaan vanaf de eerste opnamedag.
 • Bezoek bij COVID-positieve patiënten:
  Hiervoor meld je je eerst aan bij de verpleegpost. Je draagt verplicht een FFP2-masker en beschermende bril. Deze bril is te verkijgen bij de verpleegpost.

Aandachtspunten voor bezoekers:

 • Ontsmet je handen bij het binnenkomen en verlaten van het ziekenhuis
 • Ontsmet je handen bij het binnenkomen en verlaten van de afdeling.
 • Draag gedurende het volledige bezoek chirurgisch masker
 • Blijf in de kamer van de patiënt, bezoek is niet toegestaan in andere ruimtes van de afdeling of het ziekenhuis.
 • Zet het raam van de kamer op een kier voor verluchting. Laat de deur open.
 • Verlaat na je bezoek zo snel mogelijk het ziekenhuis.

Bezoekuren:

Het bezoek is toegestaan binnen de algemene bezoekuren: van 15 tot 20 uur.

Een aantal diensten hebben een aangepaste bezoekregeling:

 • Kraam: de partner/andere ouder kan in de loop van de hele dag tegelijkertijd op bezoek komen. Ook broertjes of zusjes mogen op bezoek komen. Daarnaast zijn per dag 2 bezoekers toegelaten tijdens de algemene bezoekuren
 • Neonatologie: naast de inslapende ouder kan ook de andere ouder in de loop van de hele dag op bezoek komen. Ook broertjes of zusjes mogen op bezoek komen. Daarnaast zijn per dag 2 bezoekers toegestaan tijdens de algemene bezoekuren.  
 • Kinderafdeling: Naast de andere ouder mogen ook broers en zussen op bezoek komen. Tijdens de algemene bezoekuren zjin per dag 2 bezoekers toegestaan.  
  Pediatrisch dagziekenhuis: hier is slechts één begeleider toegestaan. Ook hier is het dragen van een chirurgisch masker verplicht. Dit masker wordt opgehouden gedurende het volledige bezoek.
 • Bezoekmomenten worden vastgelegd in overleg met het zorgteam op de diensten Intensieve & Bijzondere Zorgen, Dagziekenhuis 2 en in palliatieve situaties

Bedankt voor jullie begrip!

Je eerste contact met ons ziekenhuis is meestal met de medewerkers van de onthaaldienst. De onthaaldienst kan je wegwijs maken in ons ziekenhuis en je vertellen wie je waar kan vinden.  

Je kan de onthaaldienst contacteren op het nummer 015 50 50 11.

De dienst is open van 7 tot 21 uur.

Op zon- en feestdagen is de onthaaldienst open  van 8 tot 21 uur.