Disclaimer

De gebruiker van de website wordt geacht kennis te hebben genomen van de onderstaande gebruiksaanwijzingen. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je nadrukkelijk akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Intellectueel eigendomsrecht

De inhoud van deze website, met inbegrip van de ter beschikking gestelde informatie, logo’s, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Imelda vzw (Imelda) of rechthoudende derden. Het is niet toegestaan om elementen van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek. Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van het ziekenhuis.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, juridisch of medisch advies of als een equivalent daarvan, aan de gebruiker worden beschouwd.

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Imelda levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, betrouwbaar en regelmatig bijgewerkt is. Ondanks deze inspanning kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet up-to-date of niet beschikbaar zou zijn, zal Imelda de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.  

Imelda kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site of op gelinkte sites.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Imelda geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Imelda kan in geen geval, tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Privacybeleid

Imelda hecht belang aan je privacy. Indien de gebruiker persoonsgegevens verstrekt worden die enkel gebruikt voor de beoogde doeleinden. Persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt aan derden en worden verwerkt conform de geldende wetgeving.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op je computer, tablet of smartphone worden geplaatst als je een website bezoekt. Een cookie bevat informatie die toelaat om je browser te herkennen en om rekening te houden met je eerdere activiteiten. Zo helpen ze de website te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de gebruikers. De cookies van Imelda zijn veilig en worden niet gebruikt voor advertenties. De server van de website kan enkel zijn eigen cookies lezen en heeft geen toegang tot andere gegevens op je computer of mobiel toestel.

Je internetbrowser laat toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Voor het gebruiksgemak raadt Imelda echter het gebruik van cookies aan. Indien je geen cookies wilt gebruiken kan je de instellingen van de internetbrowser aanpassen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt.

De informatie die door Google Analytics wordt gegenereerd over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP–adres) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om je gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor websiteoperatoren en andere diensten te bieden met betrekking tot de websiteactiviteit en het internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover dergelijke derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal je IP–adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Met vragen over je gegevensbescherming kan je steeds terecht via het e-mailadres email