Speekselklierscintigrafie

1. Doel

Beoordeling van de functie van de speekselklieren.

2. Werkingsprincipe

De patiënt krijgt intraveneus ⁹⁹ᵐTc-pertechnetaat toegediend. Dit wordt selectief opgenomen en uitgescheiden door de speekselklieren, hetgeen een beoordeling van de functie van de glandula parotis en glandula submandibularis mogelijk maakt.

3. Indicaties

Sjögren’s syndroom.
Obstructie met onduidelijke oorzaak.
Functiebepaling na externe radiotherapie of na multipele hoge dosis radio-iood behandeling.

4. Contra-indicaties

Zwangerschap.

5. Voorbereiding

Niet nuchter.

6. Tijdsplan

Patiënt neemt plaats op camerabed.
Intraveneuze injectie van de tracer.
Beeldopname. Te starten tijdens injectie. Totale duurtijd: +- 35 minuten.
15 minuten post-injectie (tijdens beeldopname) toediening enkele ml citroenzuur via rietje of pipetje.

7. Verloop onderzoek

Patiënt neemt plaats op camerabed, in ruglig. De camera wordt boven het hoofd geplaatst, kin licht in extensie. Patiënt krijgt een intraveneuze injectie en dan worden er in totaal gedurende 35 minuten beelden genomen.
15 minuten na de start van de opnames, wordt er via een rietje of pipetje citroenzuur toegediend aan de patiënt. Dit is dus, terwijl de opnames lopende zijn en patiënt mag zijn hoofd niet bewegen. Hij/zij moet  het citroenzuur wel enkele keren in de mond rondspoelen alvorens in te slikken.

8. Referenties

Quantitative salivary gland scintigraphy. S. Klutmann et al. J. Nucl. Med. Technol 1999; 27:20- 26
Sjögren’s Syndrome: comparison of assessments with quantitative salivary gland scintigraphy and contrast sialography: W. Aung et al. The Journal of Nuclear Medecine. Vol 41. Nr 2. February 2000.