Meckel's divertikel

1. Doel

Opsporen van ectopisch maagslijmvlies in het divertikel van Meckel.

2. Werkingsprincipe

Met het radiofarmacon Tc⁹⁹ᵐ-pertechnetaat wordt functionerend maagslijmvlies afgebeeld. Derhalve kan men ook ectopisch maagslijmvlies zichtbaar maken zoals in 50% van de Meckel’s divertikels voorkomt. Het Meckel’s divertikel is een aangeboren uitstulping van de dunne darm en bevindt zich in het distale gedeelte van de dunne darm.

3. Indicaties

Occult (of acuut) intestinaal bloedverlies per anum.
Voornamelijk als oorzaak van gastro-intestinale bloeding bij kinderen.

4. Contra-indicaties

Actieve bloeding. (Bij actieve bloeding voorkeur voor scintigrafie “gastro-intestinale bloeding”).
Scintigrafie door middel van in-vivo labeling RBC (bv. scintigrafie gastro-intestinale bloeding); gastro- of coloscopie, röntgencontrastonderzoek van darm of colon  tot 4 dagen voordien.
Zwangerschap.

5. Voorbereiding

Nuchter (behalve voorbereiding met ranitidine).
Medicatie met invloed op de darmmotoriek (Primperan, Prepulsid, …) moet worden gestaakt.
De patiënt moet vanaf 2 dagen voor het onderzoek tot en met de dag van het onderzoek ranitidine (bv Zantac® innemen. Volwassenen: gedurende 3 dagen 3x 150 mg /d, kinderen: gedurende 3 dagen: 2x 2mg/kg/dag) innemen.
De schildklier mag niet met perchloraat worden geblokkeerd, dit kan een fout-negatief resultaat veroorzaken.

6. Tijdsplan

Plaatsen IV-leiding met toedieningsweg.
Injectie tracer terwijl patiënt onder camera ligt.
Scantijd: +- 45 min.
Patiënt laten plassen en eventueel enkele bijkomende opnames (90 sec / opname).

7. Verloop onderzoek

De patiënt ligt tijdens het onderzoek in rugligging onder de camera. Direct na de injectie starten de opnames. Deze duren +- 45 minuten. Eventueel wordt na deze 45 minuten, de patiënt gevraagd te gaan plassen waarna er nog enkele bijkomende kortdurende opnames worden gemaakt.

8. Referenties

Aanbevelingen Nucleair Geneeskundige diagnostiek, NVNG, 1993.