Schildklierscintigrafie

1. Doel

Functionele en deels ook morfologische evaluatie van het schildklierweefsel.

2. Werkingsprincipe

Follikelcellen van de schildklier hebben de eigenschap jodium in de vorm van jodide op te nemen (trapping) en later organisch te binden (organificatie). Alleen vitale en normaal werkende schildkliercellen zijn in staat tot trapping en organificatie. Omdat het pertechnetaat-ion dezelfde lading heeft als jodide en ook wat afmetingen betreft daarmee vergelijkbaar is, wordt dit primair door de pompfunctie opgenomen, waardoor ook schildklierscintigrafie mogelijk is. Er vindt echter geen organificatie plaats (daarvoor is I-123 nodig).

3. Indicaties

Differentieel diagnose bij hyperthyroïdie (thyroïditis, M. Graves, adenomen of toxische nodus,…).
Morfologische evaluatie schildklier (multinodulaire goiter, duikende component,...).
Functionele evaluatie solitaire schildkliernodule (uitsluiten aanwezigheid “koude” nodule).
Aantonen van ectopisch schildklierweefsel.
Differentiele diagnostiek bij congenitale hypothyroïdie (agenesie, decensusstoornis, organificatiestoornis).
Bevestingen jodium-aviditeit in het kader van een behandeling met I-131.

4. Contra-indicaties

Zwangerschap (relatief).
Borstvoeding (relatief).

5. Voorbereiding

Niet nuchter.
Medicatiestop indien mogelijk (in overleg met endocrinoloog): thyrostatica 3 dagen voor het onderzoek stoppen. Thyroxine best 4 weken op voorhand staken.
Indien patiënt recent een RX, CT of NMR-onderzoek of catherisatie kreeg waarbij joodhoudende contraststof gebruikt werd, dient men de arts te informeren. Best 6 weken plannen tussen contraststof en nucleair onderzoek.

6. Tijdsplan

Injectie: 5 minuten.
Wachttijd: 20-30 minuten.
Scantijd: 5-15 minuten.

7. Verloop onderzoek

20 minuten na injectie, positionering in rugligging onder de gammacamera met gestrekte hals en opname van beelden gedurende 5 tot 15 minuten.

8. Referenties

Aanbevelingen nucleair geneeskundige diagnostiek, NVNG 1993
www.belnuc.be