Opname

Je wordt opgenomen in ons ziekenhuis. Is het een dagopname of kom je via de spoedafdeling binnen? Wat breng je mee? Op welke verpleegafdeling kom je terecht? Tussen welke kamers kan je kiezen? Antwoorden op deze vragen en alle andere informatie over een opname in ons ziekenhuis vind je terug in de linkerkolom.

Vergeet zeker je geldige identiteitskaart, attest identificatie, Kids-ID of ISI+ kaart niet!

Breng zeker je medicatieschema mee!

Je kan ook onze onthaalbrochure online lezen of downloaden

Hier vind je alvast meer uitleg bij een gewone opname en bij een dagopname, en een overzichtje van wat extra's zoal kosten:
Toelichting financiële aspecten bij een gewone opname
Toelichting financiële aspecten bij een dagopname
Overzicht kosten voor extra diensten en goederen door het ziekenhuis geleverd

Een beknopt overzicht van de tarieven:

De kostprijs wordt bepaald door de volgende factoren:
- De manier waarop je verzekerd bent;
- Het type kamer waarvoor je kiest;
- De duur van de opname;
- De kosten voor apotheek;
- De honoraria die de artsen en paramedici aanrekenen;
- De kosten van eventuele bijkomende producten en diensten.

Wettelijk persoonlijk aandeel per dag

Ongeacht de kamerkeuze, betaal je voor je verblijf en verzorging in het ziekenhuis per dag een wettelijk vastgelegd persoonlijk aandeel.

  Rechthebbende
met voorkeurtarief
Kind,
persoon ten laste
Langdurig werkloze
(alleenstaand of gezinshoofd)
en zijn persoon ten laste
Rechthebbende
met persoon ten laste
en hun personen ten laste
Andere
rechthebbende
dag 1 € 6,90 /dag € 34,17 /dag € 34,17 /dag € 46,69 /dag € 46,69 /dag
vanaf dag 2 € 6,90 /dag € 6,90 /dag € 6,90 /dag € 19,42 /dag € 19,42 /dag
vanaf dag 91 € 6,90 /dag € 6,90 /dag € 6,90 /dag € 6,90 /dag € 19,42 /dag

In ons ziekenhuis bedraagt de verblijfskost dd. 01/01/2024:
- €609,11 / dag voor acute diensten
- €287,01 / dag voor sp-diensten
Indien je niet in regel bent met jouw ziekenfonds, moet je dit volledig zelf betalen.

Apotheekkosten

De apotheekkosten omvatten de geneesmiddelen, implantaten, prothesen, niet-implanteerbare medische hulpmiddelen ... Ongeacht het kamertype kunnen deze kosten gedeeltelijk of volledig ten laste zijn van de patiënt.

Voor de geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering tussenkomt betaal je per dag een vast persoonlijk aandeel (“forfait”) van € 0,62 en een eenmalig apotheekforfait. Op je ziekenhuisfactuur zijn deze bedragen  verrekend bij de verblijfskosten. Hierin zijn een groot aantal geneesmiddelen inbegrepen, die niet afzonderlijk worden gefactureerd. Je moet dit forfait steeds betalen, ongeacht of en welke geneesmiddelen je werkelijk verbruikt.

Geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt, zijn niet in dit forfait opgenomen en moet je volledig zelf betalen. Zij worden apart op de factuur vermeld.

Hospitalisatieverzekering

Als je een kaart hebt van Medi-Assistance, Medi-link, Assucard of DKV zal de verzekeringsinstelling (indien er een akkoord is) de factuur rechtstreeks met het ziekenhuis regelen.
In het andere geval dien je zelf contact op te nemen met je verzekeringsinstelling.

Kamersupplement per dag

Bij verblijf in een gemeenschappelijke kamer is het wettelijk verboden kamersupplementen aan te rekenen.
Indien je uitdrukkelijk kiest voor een individuele kamer en daar ook effectief verblijft, kan het ziekenhuis je een kamersupplement aanrekenen. Het kamersupplement in ons ziekenhuis bedraagt:

- € 53/dag (heelkunde, geneeskunde, geriatrie, PAAZ)
- € 69/dag (kraamafdeling)
- € 95/dag (kraamafdeling, kleine luxekamer)
- € 115/dag (kraamafdeling, grote luxekamer)
- € 15/dag (pediatrie)

Vind je iets niet terug? Laat het ons dan gerust weten via het contactformulier.