Klinische studies

Procedure

Indien je als firma, vereniging of instelling een studie wenst op te starten binnen Imeldaziekenhuis, geldt per 20 oktober 2015 onderstaande procedure.

Betrokken arts-specialist (principal investigator)

  1. Je licht de betrokken principal investigator volledig in over de studie.
  2. In het geval van niet standard-of-care handelingen, contacteert de principal investigator de betrokken ondersteunende diensten, en geeft toelichting. De ondersteunende diensten onderzoeken binnen de 2 à 3 weken deze handelingen op haalbaarheid.
  3. Je ondertekent een overeenkomst met de principal investigator.

 
Commissie Medische Ethiek

  1. Je dient een aanvraag in bij de Commissie Medische Ethiek. Meer informatie vind je hier. 

 
Ondersteunende diensten

  1. Je contacteert de ondersteunende diensten en geef toelichting bij het studieprotocol.
  2. Je ondertekent de Overeenkomst Ondersteunende Diensten. Meer informatie vind je hier.

 
De hoofdarts tekent de overeenkomst met de PI en de Overeenkomst Ondersteunende Diensten tegen.

 

Volledige procedure klinische studie

De volledige procedure klinische studies van Imeldaziekenhuis, kan je terugvinden in volgend schema.