Nieuws

  • 06 augustus 2019
    door Kathleen Vermeulen

    Welkom aan onze nieuwe assistenten

  • 05 augustus 2019
    door Kathleen Vermeulen

    Start implementatie elektronisch patiëntendossier

  • 23 juli 2019
    door Kathleen Vermeulen

    Ons wzc Den Olm krijgt bijzondere erkenning in de zorg voor jongdementie

    Ons woonzorgcentrum Den Olm kreeg van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen een bijzondere erkenning voor 12 woongelegenheden voor mensen met jongdementie. Op die manier wordt Den Olm financieel beter toegankelijk voor deze groeiende groep mensen.