Niercortex (DMSA)

1. Doel

Evaluatie van de nierschors.

2. Werkingsprincipe

Bij dit onderzoek krijgt de patiënt een radio-actieve verbinding intraveneus toegediend die in de niertubuli (nierschors) wordt gestapeld. Afwijkingen met verlies van nierparenchym worden als defecten afgebeeld.

3. Indicaties

Diagnostiek van een acute pyelonefritis.
Aantonen van littekenweefsel postpyelonefritis of bij patiënten met reflux of na niersteenlijden.
Bepaling relatieve nierfunctie: links – rechts verhouding.
Diagnose van nierinfarct.
Plaatsbepaling van een ectopische nier, bepaling of isthmus van hoefijzernier uit bindweefsel dan wel uit nierparenchym bestaat.

4. Contra-indicaties

Zwangerschap.

5. Voorbereiding

niet nuchter.
voldoende drinken tussen injectie en opnames.

6. Tijdsplan

Injectie: bij voorkeur via  intraveneuze lijn.
Wachttijd: 4 tot 6 uur.
Scantijd: +- 20 minuten (planaire beelden) tot 25 minuten (met SPECT).

7. Verloop onderzoek

De patiënt krijgt een injectie van de radioactieve stof op de dienst nucleaire geneeskunde. Dit gebeurt meestal via intraveneuze lijn om volledige opname van het product te verzekeren, om alzo juiste berekeningen te bekomen. Nadien mag de patiënt de dienst nucleaire geneeskunde verlaten. 4 tot 6 uur  later worden de opnames gemaakt. Deze duren 20 à 25 minuten.

8. Referenties

Aanbevelingen nucleaire geneeskundige diagnostiek, NVNG 1993.
Médecine Nucléaire, Rubinstein, DeBoeck, Université.