Bijzondere zorgen feedback bezorgen

Het hele team doet het mogelijke om een kwalitatief goede zorg te bieden. Toch is het mogelijk dat een patiënt of bezoeker niet tevreden is over de gang van zaken op de afdeling. Suggesties om dit te verbeteren zijn steeds welkom.

Indien je een klacht hebt, kan je die best direct bespreken met de verantwoordelijk verpleegkundige of arts. Indien dit niet lukt, of indien je dit niet wenst, kan je best een gesprek hebben met de hoofdverpleegkundige. Mocht dit nog geen soelaas bieden, dan kan de ombudsdienst van het ziekenhuis ingeschakeld worden.