Wat breng je mee?

Voor de administratie

- Neem zeker je geldige identiteitskaart, attest identificatie, Kids-ID of ISI+ kaart mee!
- Kleefzegels van je ziekenfonds
- Wanneer je buitenlander bent: het formulier van je buitenlandse mutualiteit

  • Voor de Europese Unie: de Europese verzekeringskaart - formulier E111 indien het een ongeplande opname betreft of formulier E112 indien het een geplande opname betreft.
  • Als je bij een buitenlandse maatschappij verzekerd bent: een akkoord tot tenlasteneming voor de duur van je verblijf

- Eventueel de formulieren van een extra hospitalisatieverzekering
- Wanneer je een bijkomende hospitalisatieverzekering hebt bij een maatschappij die een overeenkomst heeft met het ziekenhuis: je verzekeringskaart
- Bij een arbeidsongeval zijn de gegevens van de werkgever en van de ongevallenverzekering waarbij deze aangesloten is noodzakelijk
- Naam, adres en telefoonnummer van familie, buur of kennis tot wie men zich eventueel kan wenden tijdens uw verblijf in het ziekenhuis

Gelieve rekening te houden met het voorschot dat je bij opname moet betalen. Betaal bij voorkeur met creditcard.


Voor de apotheek

- Het attest van de mutualiteit voor attestgebonden geneesmiddelen