HAVA 2 & HAVA 3

HAVA 2 en HAVA 3 zijn de verblijfsafdelingen voor langdurende opnames binnen het Hart en Vaatcentrum van het Imeldaziekenhuis, voor patiënten met hart-/vaataandoeningen en patiënten met diabetes of een combinatie van deze aandoeningen.

Naast de geplande opnames van patiënten met hart-/vaat- en/of diabetesaandoeningen worden een groot aantal van deze patiënten opgenomen via spoedgevallen, anderen worden na hun verblijf op intensieve zorgen en bijzondere zorgen hier opgevangen.

We streven ernaar onze patiënten multidisciplinair te benaderen. Hiervoor werkt het verpleegkundig team nauw samen met de betrokken geneesheren (cardiologen, endocrinologen en chirurgen), cardiale revalidatie (kinesisten, psychologen), diabetesbegeleiders, sociaal werkers, hartfalenverpleegkundigen, diëtisten en pastorale dienst.
Ook na hun hospitalisatie bestaat de mogelijkheid voor verdere patiëntenopvolging via de cardiale revalidatie, het hartfalenteam of diabetesopvolging.

 

    Route HAVA 2: 197
    kamers: 240 - 259
    Route HAVA 3: 272
    kamers: 220 - 239