Naar huis

De datum en het tijdstip van je ontslag uit het ziekenhuis wordt door de behandelende arts bepaald. Je verlaat het ziekenhuis na overleg met de behandelende arts en de verantwoordelijke verpleegkundige. Een ontslagbrief wordt overgemaakt aan uw huisarts.

De voorschriften in verband met verdere verzorging en medicatie krijg je mee van de verpleging. Indien thuisverpleging nodig is, zal de verpleging in overleg met jou de thuisverplegingsdiensten contacteren en je hun telefoonnummer bezorgen. 

Indien je bij het ontslag beroep wilt doen op niet-dringend ziekenvervoer, kan de verpleegkundige vervoer organiseren. Wij houden rekening met de voor jou meest gunstige financiële oplossing. De terugbetaling is echter sterk afhankelijk van de mutualiteit waar je bij aangesloten bent. Informeer je daarom bij je mutualiteit.

Meld je bij je ontslag uit het ziekenhuis aan de receptie met het ontslagformulier en de eventuele patiëntenenquête. Ook onderbrekingen van je verblijf dienen steeds gemeld te worden. Dit is noodzakelijk voor een correcte ontslagregistratie.

Een factuur zal je bezorgd worden gemiddeld 6 weken na het ontslag van je opname.

Ontslagbegeleiding

Indien je dit wenst zal de sociaal werker zich samen met jou en jouw familie inzetten voor een degelijke en efficiënte continuïteit van de zorg na jouw ziekenhuisverblijf
(thuiszorg, revalidatie, herstelverblijf, opname in rusthuis of rust –en verzorgingstehuis...)

Een ontslagbegeleiding start idealiter reeds voor of bij de opname. Dit vereist overleg met jezelf in samenwerking met de direct betrokkenen.
Je kan hiervoor volgend formulier op voorhand al invullen zodat je vertrek uit ons ziekenhuis zo vlot mogelijk geregeld kan worden.

Voor deze zorg zal er samengewerkt worden met diensten en organisaties buiten het ziekenhuis (diensten voor gezins- en poetshulp, O.CM.W.,  mutualiteiten...)

Concrete dienstverlening

Wanneer je omwille van een beperkt functioneren de mogelijkheden ontbreken, kan je voor concrete hulpvragen de hulp inroepen van de sociaal werker.
Onder concrete dienstverlening vallen materiële hulp en administratieve ondersteuning, gericht op het verbeteren van je welzijn.

Je vindt alle informatie en contactgegevens van onze sociaal werkers op deze pagina.