Naar huis

De datum en het tijdstip van je ontslag uit het ziekenhuis wordt door de behandelende arts bepaald. Je verlaat het ziekenhuis na overleg met de behandelende arts en de verantwoordelijke verpleegkundige. Een ontslagbrief wordt overgemaakt aan uw huisarts.

De voorschriften in verband met verdere verzorging en medicatie krijg je mee van de verpleging. Indien thuisverpleging nodig is, zal de verpleging in overleg met jou de thuisverplegingsdiensten contacteren en je hun telefoonnummer bezorgen. 

Indien je bij het ontslag beroep wilt doen op niet-dringend ziekenvervoer, kan de verpleegkundige vervoer organiseren. Wij houden rekening met de voor jou meest gunstige financiële oplossing. De terugbetaling is echter sterk afhankelijk van de mutualiteit waar je bij aangesloten bent. Informeer je daarom bij je mutualiteit.

Meld je bij je ontslag uit het ziekenhuis aan de receptie met het ontslagformulier en de eventuele patiëntenenquête. Ook onderbrekingen van je verblijf dienen steeds gemeld te worden. Dit is noodzakelijk voor een correcte ontslagregistratie.