Geriatrie 3 - Orthogeriatrie

Onze afdeling richt zich voornamelijk op de opvang van geriatrische patiënten >75 jaar met traumatologische orthopedische problematiek:

  • niet-chirurgisch: bekkenfractuur, wervelfractuur
  • chirurgisch: vb heupfractuur,...

Bejaarde patiënten met valproblematiek en gangproblemen.
We streven naar een holistische benadering met aandacht voor broosheid van onze bejaarde patiënt. Er is eveneens aandacht voor de psychische, cognitieve en sociale aspecten.
Revalidatiegerichte en multidisciplinaire aanpak blijft essentieel.

We streven naar een snelle sociale oriëntatie met het oog op een vlot ontslag.
Bij de verpleegkundigen van de afdeling kan je terecht met vragen betreffende de verzorging, geplande onderzoeken en het algemeen welbevinden van jouw familielid.

Voor medische informatie kan je terecht bij de arts.
• Maandagnamiddag  tussen 14 en 17 uur tijdens de dokterstoer.
• Donderdagnamiddag  tussen 17 en 18 uur  – gelieve hiervoor een afspraak te maken bij de verpleging.

Indien je beschikt over een wilsverklaring met betrekking tot je gezondheidszorg mag je deze steeds doorgeven aan de verpleegkundigen of de arts van de afdeling.

Bezoekuren

Doorlopend van 15 tot 20 uur.

Route en parkeerplaats: klik hier

Open hier de bereikbaarheidsfolder

    Route: 16
    kamers: 636 - 659
  • Verpleging :
    015 50 64 30