Toezicht

Het verpleegkundig team staat in voor het toezicht op de patiënten op de afdeling en de telemetriemonitoring in het ziekenhuis. Zij zijn de hele dag in nauw overleg met de verantwoordelijke artsen zodat de therapie onmiddellijk kan bijgestuurd worden indien nodig.

Alle patiënten op de afdeling worden voortdurend bewaakt met behulp van apparatuur. Er is een monitor voor controle van hartritme, bloeddruk, ademhaling en zuurstofbehoefte. Daarnaast zijn er allerhande perfusiepompen aanwezig in de kamer en zijn er nog eventuele andere apparaten in gebruik. Al deze apparaten kunnen signalen geven in de vorm van geluid. Wees dus niet gealarmeerd indien u een geluid hoort, de verpleegkundigen weten wat de signalen betekenen en zullen – indien nodig - gericht actie ondernemen.

Elke kamer beschikt over een beloproepsysteem. De patiënt kan zo nodig de verpleegkundige oproepen.