Geriatrie 2

Op onze dienst acute geriatrie wordt de oudere patiënt opgenomen met een acute somatische problematiek.

Het team dat multidisciplinair is samengesteld legt het accent op de diagnosestelling en behandeling van de meestal meerdere aandoeningen waaraan de oudere persoon lijdt.

De opvang en medische begeleiding verlopen via een zo kort mogelijk onderzoeks- en behandelingstraject, in nauw overleg met de huisarts.

Contact

Bij de verpleegkundigen op de afdeling kan je terecht voor informatie over de verzorging, geplande onderzoeken en het algemeen welbevinden van jouw familielid.

Op maandag tussen 14u en 18u bezoekt de arts alle patiënten op de kamer.
Je kan ook op donderdag tussen 15u en 16u overleggen met de arts - gelieve hiervoor een afspraak te maken via de verpleging.

Bij voorkeur wordt de communicatie gevoerd met de vertrouwenspersoon van de patiënt. Daarom vragen wij ook om 1 persoon aan te duiden binnen de familie.

Indien je beschikt over een wilsverklaring met betrekking tot je gezondheidszorg mag je deze steeds doorgeven aan de verpleegkundigen of de arts van de afdeling.

    Route: 6
    kamers: 678 - 698