PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis)

PAAZ is een algemeen gehanteerde afkorting die staat voor ‘Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis’. In de naam zelf merk je al de uitzonderlijke positie van de afdeling. Het is de enige afdeling die zich doelbewust richt op psychische problematiek binnen het algemeen ziekenhuis. 
De PAAZ richt zich tot het opvangen van volwassenen (vanaf 18j.) met acute psychische problemen of personen die in crisissituatie verkeren. Naast het opvangen van acute crisissituaties, kunnen patiënten op de PAAZ-afdeling ook terecht voor een kortdurende behandeling met eventuele doorverwijzing naar ambulante of residentiële hulpverlening.
Ons doel is samen met jou en je omgeving inzicht te krijgen in de problemen en ze in een ruimer kader te plaatsen dan alleen maar de acute crisis die de aanleiding was voor de opname.
 
Met deze aanpak willen wij jou en je omgeving opnieuw vertrouwen geven en motiveren om actief mee te werken aan een herstel voor de psychische problemen.

    Route: 75
    kamers: 1 - 29