PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis)

PAAZ staat voor Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis. Een opname op een PAAZ- dienst kan slechts voor een korte tijd en is hoofdzakelijk bedoeld voor de opvang van crisismomenten. Door de opname kunnen de patiënten en de omgeving emotioneel afstand nemen en nadenken over wat er gebeurd is.

Via therapieën, individuele gesprekken, activiteiten en onderzoeken proberen we een totaalbeeld van de patiënten te krijgen. Ons doel is samen met de patiënt en zijn omgeving inzicht krijgen in de problemen en ze in een ruimer kader plaatsen dan alleen maar naar de acute crisis die de aanleiding was voor opname.

Met deze aanpak willen wij de patiënt en zijn omgeving opnieuw vertrouwen geven en motiveren om zelf actief mee te werken aan een oplossing voor de psychische problemen.

    Route: 75
    kamers: 1 - 29