Verlengde zorgen

Op de afdeling worden patiënten opgenomen die geconfronteerd worden met complexe chronische aandoeningen en van daaruit nood hebben aan een permanente (24-uurs) medisch-specialistische begeleiding, paramedische behandeling en verpleegkundige zorg.
Het team legt het accent op comfortzorg en palliatie. Toevoegen van kwaliteit en welbevinden aan het leven. Helpen omgaan met ernstige beperkingen (volledige zorgafhankelijkheid). Omgaan met afscheid nemen.
Het verblijf op de afdeling is beperkt in tijd en verantwoord vanuit de zorgproblematiek van de patiënt (fase van de aandoening en prognose, nevendiagnosen,….)
Belangrijke aandacht is er voor symptoomcontrole (pijn) en het voedingsgebeuren.

Het team dat multidisciplinair is samengesteld, legt het accent op de behandeling van meerdere aandoeningen, waaraan de oudere persoon lijdt.

Indien je beschikt over een wilsverklaring met betrekking tot je gezondheidszorg mag je deze steeds doorgeven aan de verpleegkundigen of de arts van de afdeling.

    Route: 66
    kamers: 701 - 719