Wond- en stomazorgconsultatie

Domeinen

  • Acute en complexe wondzorg
  • Chronische wonden (wonden die langer dan 6 weken aanhouden)
  • Wonden die een multidisciplinaire aanpak vergen
  • Stagnerende wonden/probleemwonden
  • Wonden waarbij de lokale wondzorg of diagnostiek moeten worden bijgestuurd
  • Wonden behandeld met negatieve druktherapie
  • Stomazorg in al zijn facetten.

Wondzorg 
Voor een goed genezingsproces is de kwaliteit van de zorg cruciaal.
 
Referentieverpleegkundigen wondzorg 
Onze afdeling heeft meerdere referentieverpleegkundigen wondzorg met de nodige expertise. Zij volgden een bijkomende opleiding en worden jaarlijks bijgeschoold.
 
Stomazorg 
Wanneer ten gevolge van een ziekte een stoma wordt aangelegd, heeft dat heel wat gevolgen voor je dagelijkse zorg, je sociaal functioneren en je kwaliteit van leven.

Referentieverpleegkundigen stomazorg 
Onze afdeling heeft meerdere referentieverpleegkundigen stomazorg met de nodige expertise. Zij volgden een bijkomende opleiding en worden jaarlijks bijgeschoold.

Brochures en media