De hartpatiënt op bijzondere zorgen

Veel patiënten met acute hartproblemen worden via de spoedgevallendienst opgenomen op de afdeling bijzondere zorgen. Een uitgebreid team van cardiologen en verpleegkundigen zorgt voor de opvang van deze vaak kritisch zieke patiënten met dreigend en/of doorgemaakt hartinfarct, acuut hartfalen, ritmestoornissen, … .

Door middel van niet-invasieve onderzoeken, zoals echografie en elektrocardiogram, krijgen de cardiologen een beeld van de toestand van het hart en de slagaders. Indien nodig wordt ook een invasief onderzoek uitgevoerd.

Revalidatie is belangrijk vanaf de eerste dag van de ziekenhuisopname. Daarom wordt de dienst cardiale revalidatie onmiddellijk ingeschakeld in de zorg voor de hartpatiënt.

Om kwalitatieve zorg te geven en opvolging en behandeling zo individueel mogelijk af te stemmen is er een dagelijks overleg met het multidisciplinaire cardioteam. Dit team bestaat uit verpleegkundigen van bijzondere zorgen, HAVA-afdelingen, cardiologen, hartfalenverpleegkundigen, medewerkers van  cardiale revalidatie, Geriatrisch Support Team en spirituele zorg.

Na de kritische fase op bijzondere zorgen worden hartpatiënten verder opgevangen op één van de HAVA-afdelingen voor verdere opvolging en oppuntstelling van de behandelingen.