Geriatrie 1

Op de verpleegafdeling worden bejaarde patiënten opgenomen tijdens de acute fase van hun ziekte. Al tijdens de diagnosestelling en de behandeling wordt er revalidatiegericht gewerkt door het multidisciplinaire team.

We streven naar een snelle sociale oriëntatie met het oog op een vlot ontslag.
Bij de verpleegkundigen van de afdeling kan je terecht met vragen betreffende de verzorging, geplande onderzoeken en het algemeen welbevinden van jouw familielid.

Voor medische informatie kan je terecht bij de arts op maandag – en donderdagnamiddag tussen 16u en 17u . Hiervoor maak je  vooraf een afspraak bij de verpleging.

Bij voorkeur wordt de communicatie gevoerd met de vertrouwenspersoon van de patiënt. Daarom vragen wij ook om 1 persoon aan te duiden binnen de familie.

Indien je beschikt over een wilsverklaring met betrekking tot je gezondheidszorg mag je deze steeds doorgeven aan de verpleegkundigen of de arts van de afdeling.

    Route: 11
    kamers: 621 - 635