Neurorevalidatie

De afdeling Neurorevalidatie richt zich voornamelijk op:

- Revalidatie na een hersenletsel (beroerte, trauma’s, hersenbloeding,….)
- Post neurochirurgische revalidatie
- Patiënten met neurodegeneratieve aandoeningen zoals MS, Guillain Barré, Parkinson,…
- Patiënten met Alzheimerdementie, Korsakov,….
- Patiënten met migraine, ….

De beoogde revalidatie behelst:

- Het leren en her-leren van functies en vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk verder te leven
- Het voorkomen van complicaties
- De patiënt en zijn omgeving leren omgaan en leren leven met beperkingen

Neurorevalidatie streeft ernaar dit te realiseren door:

- Een professionele, kwalitatieve multidisciplinaire zorgverlening
- Participatie van patiënt, mantelzorger,….
- Organiseren van huisbezoeken, meeloopmomenten, proefdagen, proefweekends, ...

    Route: 27
    kamers: 600 - 619