Wie inlichten?

Zodra je opname gepland is, verwittig je best je ziekenfonds, zij geven je nuttige informatie. Gaat het om een ongeval, meld dit dan uitdrukkelijk bij jouw ziekenfonds.

Het is aangewezen om je huisarts in te lichten over je opname. Ook de behandelende arts in ons ziekenhuis zal je huisarts op de hoogte brengen van je opname. Bovendien ontvangt je huisarts een medisch verslag en de onderzoeksresultaten.

Door je opname in het ziekenhuis kan je arbeidsongeschikt zijn. Als loontrekkende dien je binnen de twee werkdagen een attest van arbeidsongeschiktheid aan je werkgever, en het 'Getuigschrift van Arbeidsongeschiktheid' (beter gekend als document 'Vertrouwelijk') aan de adviserende arts van jouw ziekenfonds te bezorgen.

Indien het een arbeidsongeval betreft, dien je de gegevens van de werkgever en van de ongevallenverzekering bij de inschrijving te vermelden.

Verwittig ook jouw verzekeringsmaatschappij in geval deze tegemoet komt in de ziekenhuiskosten (arbeidsongeval, hospitalisatieverzekering, sportongeval, schoolongeval, ...)

Eventueel verplichte attesten, opgelegd door je werkgever, kan je door je behandelende arts laten invullen.