Transfer naar een andere afdeling

Indien de toestand van de patiënt dit toelaat, verhuist hij/zij naar een verpleegafdeling. Dit gebeurt uiteraard pas na toestemming van de behandelende arts en/of de intensivist. 

Het juiste tijdstip van transfer wordt afgesproken met de verpleegkundigen van de betrokken afdelingen, en is mede afhankelijk van de drukte en de bezetting.

Eén enkele keer komt het voor dat een patiënt sneller dan gepland kan worden overgeplaatst naar een verpleegafdeling. Ook deze onverwachte overplaatsing gebeurt steeds in overleg met de behandelende, wachtdoende arts en/of intensivist. De contactpersoon wordt hiervoor niet opgebeld door de afdeling.

Het is mogelijk dat de patiënt voorlopig op een kamer terecht kan die niet strookt met de oorspronkelijke kamerkeuze.Wij zoeken in dat geval zo snel mogelijk een oplossing, gelieve hiervoor begrip te hebben.

Bij een verslechtering van de toestand kan een dringende overplaatsing naar de dienst intensieve zorgen nodig zijn. Als deze situatie zich voordoet, wordt de contactpersoon op de hoogte gebracht.