De kostprijs

Word je opgenomen in het Imeldaziekenhuis dan ontvang je één factuur vanwege Imeldaziekenhuis en artsen (met een luik A voor het ziekenhuisgedeelte en een luik B voor het artsengedeelte)

De ziekenhuisrekening omvat:

 • verblijfskosten; dit is je persoonlijk aandeel in de verpleegdagprijs vanaf het begin van de hospitalisatie (ongeacht de kamerkeuze)
 • apotheekkosten; inbegrepen in een forfait per dag voor de vergoedbare geneesmiddelen; de niet-vergoedbare geneesmiddelen moet je volledig betalen
 • medische en paramedische honoraria; dit zijn de vergoedingen van de onderzoeken en/of behandelingen uitgevoerd door erkende zorgverstrekkers zoals geneesheren en kinesisten 
 • andere leveringen; hieronder vallen o.a. bloed, gipsmateriaal, enz
 • diverse kosten; deze rubriek bevat de kosten waarin de mutualiteit niet tussenkomt, zoals bijvoorbeeld telefoon

Een kort overzicht van de tarieven vind je op deze pagina

De doktersrekening omvat:

 • forfaitaire honoraria die wettelijk zijn bepaald en aangerekend worden bij elke opname zelfs al heb je geen gebruik gemaakt van deze diensten
 • de prestatiegebonden honoraria

Ereloonsupplementen

 • Geconventioneerde, geaccrediteerde of verbonden artsen:
  Op een gemeenschappelijke kamer zullen de erelonen zoals vastgelegd in akkoord met het RIZIV toegepast worden. Je vindt alle details hier
  Op een éénpersoonskamer kan de arts supplementen aanrekenen.
 • Niet-geconventioneerde artsen kunnen altijd ereloonsupplementen aanrekenen.
 • Gedeeltelijk geconventioneerde artsen volgen het normale tarief, maar uitsluitend op bepaalde dagen en uren. Deze tijdstippen moeten duidelijk zichtbaar uithangen in de wachtzaal, de receptie en de opnamedienst van het ziekenhuis. Op de andere dagen en uren zijn gedeeltelijk geconventioneerde artsen vrij om ereloonsupplementen aan te rekenen.

De lijst van geconventioneerde artsen ligt ter inzage aan de loketten van de onthaaldienst en hangt in alle wachtzalen. Klik hier om de lijst te downloaden

Hospitalisatieverzekering

Als je een kaart hebt van Medi-Assistance, Medi-link, Assucard of DKV zal de verzekeringsinstelling, indien er een akkoord is, de factuur rechtstreeks met het ziekenhuis regelen.
In het andere geval dien je zelf contact op te nemen met je verzekeringsinstelling.

Heb je vragen bij je rekening, neem dan contact op met de dienst facturatie:
Imelda vzw - Dienst Facturatie
Imeldalaan 9
2820 Bonheiden
015 50 61 60
facturatie@imelda.be