De kostprijs

Word je opgenomen in het Imeldaziekenhuis dan ontvang je één factuur vanwege Imeldaziekenhuis en artsen (met een luik A voor het ziekenhuisgedeelte en een luik B voor het artsengedeelte). Gemiddeld zal je dit factuur 6 weken na het ontslag van je opname ontvangen.

De ziekenhuisrekening omvat:

  • verblijfskosten; dit is je persoonlijk aandeel in de verpleegdagprijs vanaf het begin van de hospitalisatie (ongeacht de kamerkeuze)
  • apotheekkosten; inbegrepen in een forfait per dag voor de vergoedbare geneesmiddelen; de niet-vergoedbare geneesmiddelen moet je volledig betalen
  • medische en paramedische honoraria; dit zijn de vergoedingen van de onderzoeken en/of behandelingen uitgevoerd door erkende zorgverstrekkers zoals geneesheren en kinesisten 
  • andere leveringen; hieronder vallen o.a. bloed, gipsmateriaal, enz
  • diverse kosten; deze rubriek bevat de kosten waarin de mutualiteit niet tussenkomt, zoals bijvoorbeeld telefoon

Een kort overzicht van de tarieven vind je op deze pagina