Vertrouwenspersoon en medische informatie

Er is telkens één verpleegkundige verantwoordelijk voor een beperkt aantal patiënten. Indien je informatie wenst, is deze verpleegkundige je aanspreekpunt.

Bij de opvolging en de behandeling op bijzondere zorgen zijn de behandelend specialist en eventueel de intensivist betrokken. Zo nodig worden ook andere specialisten geraadpleegd.
Indien je een arts wil spreken, maak je best een afspraak via de verpleegkundige. Die zal een tijdstip plannen in overleg met jou en de arts. Het is mogelijk dat het gesprek met de arts niet dezelfde dag kan plaatsvinden.

Vertrouwenspersoon

Vanuit de afdeling wordt gevraagd om één of twee vertrouwenspersonen aan te wijzen. Deze persoon is dan ook de contactpersoon die opgebeld wordt door het team indien de toestand dit vraagt.
Er wordt verwacht dat de vertrouwenspersoon de familie en naasten op de hoogte brengt. Telefonisch kan niet veel informatie gegeven worden, het team houdt rekening met de privacyregels zoals bepaald in de wet. Gelieve hiervoor begrip op te brengen.