Dieet

Het belang van het dieet is al herhaaldelijk benadrukt. De principes van het dieet worden met u persoonlijk uitvoerig besproken door de diëtist van het ziekenhuis.

Samengevat worden volgende principes gehanteerd:

Vochtbeperking

De zieke nier kan nog slechts beperkte hoeveelheden vocht uitscheiden. Andere mechanismen van vochtverlies zijn: verdamping doorheen de huid, zweetproductie, vochtigheid van de adem en waterverlies bij mogelijke diarree.

Anderzijds wordt vocht in het lichaam toegevoerd door het natuurlijke voedselwater (ongeveer 700 ml via de vaste voeding) en door drank.

Bij voorkeur laat men het gewicht tussen 2 dialyses niet hoger oplopen dan 1.5 tot 2 kg. Bij warm weer mag men iets meer drinken omdat de verdamping en het zweten voor groter vochtverlies zorgen. Overdreven dorstgevoel is meestal het gevolg van een te grote zoutinname.

Zoutbeperking

Zout doet de bloeddruk stijgen door rechtstreeks op de bloedvatwand in te werken en door een grotere vochtinname. De zoutinname is afhankelijk van het gewicht en de bloeddruk.

Kaliumbeperking

Omdat het kaliumgehalte in het bloed constant moet blijven en bepaalde grenswaarden niet mag overschrijden, dient de kaliuminname via de voeding beperkt te worden.

Kaliumrijke producten zoals fruit, groenten, chocolade, enz. dienen verme­den, ofwel beperkt te worden. De groenten dienen tweemaal gekookt te worden alvo­rens te nuttigen. Hoe streng u dit dieet moet volgen, wordt met u besproken aan de hand van uw labo resultaten.

Eiwit

In het verleden moesten sommige mensen de eiwitinname beperken voor ze in dialyse kwamen. Deze beperking vervalt. Er wordt zelfs aangeraden voldoende eiwitten te gebruiken en specifiek eiwitten van hoogwaardige biologische waarde te nuttigen (eiwitten uit dierlijke producten zoals vlees, vis, ...).

Suiker en vetten

Nierinsufficiëntie veroorzaakt een soort vetziekte, die de bloedvaten vlugger doet verslijten (fosforgehalte). Om dit zoveel mogelijk te vermijden, is het belangrijk vooral de vetten te vermijden of over te schakelen op onverzadigde vetten (plantaardige vetten: oliën).

Vitaminen

Doordat de groenten en fruit in het dieet worden beperkt, is de vitamine-inname eveneens gelimiteerd. Via medicatie wordt dit tekort aangevuld.

Allerlei

De dokter bepaalt aan de hand van uw lichaamstoestand en aan de hand van uw bloeduitslagen, welk type van kunstnierdieet u dient te volgen. Soms moet dit kunst­nierdieet gecombineerd worden met een dieet voor diabetes.

Voor de bespreking van de dieetmogelijkheden, kan u steeds terecht bij de diëtist van het ziekenhuis.