De functie van de gezonde nier

De nier is als een filter op de bloedsomloop die tot doel heeft alle afvalstoffen die in het lichaam geproduceerd worden uit te scheiden met de urine.
De nier is in werke­lijkheid heel wat meer dan alleen een filter. Zij kan het water- en zoutverlies in de urine aanpassen zodat de hoeveelheid die ons lichaam nodig heeft constant blijft ongeacht de wisselende inname.

De nier speelt verder een belangrijke rol in de regeling van de bloed­druk, de aanmaak van de rode bloedcellen en in de calciumverwerking en beenvor­ming.
De talrijke functies van de nier zullen duidelijker worden door de stoornissen die optreden wanneer de nier ziek is.

De kunstnier zal dus zoveel mogelijk van de werking van de gezonde nier moeten overnemen. Men kan ermee de afvalstoffen en overtollige zouten en water verwijde­ren.

De gezonde nier werkt 24 op 24 uur, volgens de noodwendigheden van het ogenblik. De kunstnier werkt slechts op bepaalde tijdstippen, volgens een opgelegd schema. In plaats van een constante situatie, krijgen we dus afwisselende periodes van opstapeling en verwijdering in het lichaam. Frequente, korte dialyses (bijvoorbeeld via peritoneale dialyse) bootsen dus meer de natuurlijke situatie na.

Elk dialysesche­ma is strikt persoonlijk en wordt door de arts bepaald in functie van de toe­stand van de patiënt. Tekortkomingen van de kunstnier worden opgevangen door medicatie en dieet.