Sociale hulpverlening

Administratie

Voor opnames in het ziekenhuis en voor ambulante dialysebehandeling wordt het systeem van derde betaler toegepast.

Dit betekent dat jouw facturen eerst aangeboden worden aan je ziekenfonds en pas daarna het resterende remgeld en of supplementen aan jou worden aangerekend.

Het is voor ons dan ook zeer belangrijk altijd te beschikken over je correcte zieken­fondsgegevens. Indien deze wijzigen, verzoeken wij je ons daarvan op de hoogte te brengen.

De facturatie van zowel de opnames als de ambulante verzorging gebeurt maande­lijks en de facturen hiervan worden je bezorgd via het secretariaat van kunst­nier.

Afhankelijk van je persoonlijke situatie, je inkomen en je graad van invaliditeit kunnen via de dienst patiëntenbegeleiding sommige voorzieningen voor mindervaliden aangevraagd worden. Meestal wordt er door de sociale dienst een huisbezoek met jou afgesproken om al deze voorzieningen aan je uit te leggen en om de nodige formulieren in te vullen. Wij blijven de aanvragen opvolgen en eventueel begeleiden. Daarom vragen wij jou ons steeds op de hoogte te brengen van de formulieren die je teruggestuurd krijgt.

Vervoerregeling

EIGEN VERVOER

Wanneer je zelf met eigen wagen of met een familielid naar kunstnier komt, ontvang je maandelijks van de secretaresse een doktersattest, met vermelding van de dagen van dialyse. Dit attest en het vervoersformulier dat je ontvangt van jouw zieken­fonds, zijn vereist om een vergoeding van € 0,25/ km te ontvangen van je ziekenfonds.

OPENBAAR VERVOER

De kosten van dit vervoer worden in 2de klasse volledig terugbetaald door je ziekenfonds, mits voorlegging van de tickets en het doktersattest.

ZIEKENVERVOER

Diegenen die niet in staat zijn zelf voor hun vervoer te zorgen, noch met eigen, noch met openbaar vervoer, kunnen beroep doen op ziekenvervoer via het ziekenfonds. De meeste ziekenfondsen betalen dit ziekenvervoer geheel of gedeeltelijk terug.

De 2 grootste ziekenfondsen vragen een remgeld van € 5 per dialyse. Dit verschilt dus van ziekenfonds tot ziekenfonds en ook volgens de regio waartoe jouw ziekenfonds behoort. Gezien de verschillende mogelijkheden van vervoer, wordt dit door de sociale werker in overleg met jou besproken en worden de nodige contacten gelegd voor het transport dat je verkiest.

PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING

Van bij de aanvang van de behandeling, en zelfs voordien, proberen wij regelmatig contact met jou en je naaste familie te onderhouden op je kamer in het ziekenhuis. Wij weten dat het besef dat men levenslang kunstnierpatiënt is, een zware belasting kan betekenen voor jou en je familie. Bij dit verwerkingsproces, alsook bij het leren leven met de ziekte en de behandeling, wil de sociaal werker jou bijstaan.

Vooral bij de start en de keuze van de behandelingsvorm willen wij je van dienst zijn met het verstrekken van informatie over deze chronische ziekte en de behande­lingsvormen. Soms dient er thuiszorg ingeschakeld te worden. Voorbeelden zijn thuisverpleging, poetshulp, maaltijden aan huis, ... Wij zorgen voor de nodige contacten met de verschillende instanties.

Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer je weet hoe alles in elkaar zit, je je ook beter zal kunnen schikken in jouw lot. Wanneer er echter problemen zijn, aarzel dan niet ons te contacteren: 015/50 54 20.

Je kan ons ook steeds contacteren in ons bureel op de afdeling kunstnier. Je kan met al je vragen en problemen bij ons terecht, want praten helpt.