PAAZ - Het Team

Bij aanvang van de opname krijg je één van onze drie psychiaters ( Dr. De Loecker, Dr. Koeck en Dr. Veeckman) toegewezen met wie tot twee maal per week een gesprek plaatsvindt. 
Samen met de psychiater draag je de eindverantwoordelijkheid voor het verloop van je behandeling. De arts zal je bijvoorbeeld voorstellen deel te nemen aan bepaalde activiteiten/ therapieën, bepaalde medicatie te gebruiken of onderzoeken te laten uitvoeren. Ook je familie kan mits jouw toestemming voor meer inlichtingen bij de psychiater terecht.
 
De psychiatrisch verpleegkundigen zijn 24 uur per dag aanwezig en dragen zorg voor het dagelijks gebeuren op de afdeling. Ze begeleiden je gedurende je hele opname en trachten een antwoord te geven op je vragen. 
Wanneer je behoefte hebt aan een ondersteunend gesprek, kan je daarvoor bij de verpleegkundigen terecht. Ook staan zij in voor een aantal praktische zaken zoals de algemene lichamelijke verzorging (hygiëne, dagelijks douchen en propere, gepaste kledij), het toedienen van medicatie, verpleegtechnische zorg en het maaltijdgebeuren. De psychiatrisch verpleegkundigen staan ook in voor het geven van enkele groepssessies.
  
Voor vragen rond je administratieve, financiële, juridische, sociale en/of praktische zaken kan je beroep doen op de medewerker van de sociale dienst. Ook bij het ontslag uit het ziekenhuis kan je er terecht met je vragen over praktische zaken zoals nazorg, werk, wonen, thuishulp,… . Ook je familie kan mits jouw toestemming bij vragen terecht bij de sociale dienst.

In samenspraak met de psychiater en de verpleegkundige kan je door één van de psychologen uitgenodigd worden voor individuele begeleiding. Tijdens deze gesprekken is er ruimte om stil te staan bij je gedrag, emoties, gedachten en relaties en samen te zoeken naar een manier om hiermee om te gaan. Afhankelijk van de situatie kunnen belangrijke personen uit je omgeving (partner, kinderen, ouders,…) bij de gesprekken betrokken worden.

De creatief therapeut organiseert elke week een aantal groepsactiviteiten zoals de creatieve therapie en de socioactiviteiten. De creatieve therapie en buitenhuisactiviteiten zijn vrijblijvend en variëren van week tot week
 
De bewegingstherapeut staat in voor de bewegingstherapie, individuele kinesitherapie en de relaxatietherapie. 

De hoofdverpleegkundige, Micha Teuchie is dagelijks aanwezig. Hij staat aan de leiding van het verpleegkundig en het therapeutisch team. Bij hem kunnen jij en jouw familie terecht met eventuele vragen en bedenkingen, of voor een ondersteunend gesprek.