PAAZ - Het Team

Op de PAAZ werken 3 psychiaters: Dr. De Loecker, Dr. Koeck en Dr. Veeckman. Bij aanvang van opname krijg je een dokter toegewezen met wie tweemaal per week een gesprek plaatsvindt.

De verpleegkundigen zijn 24u/24u aanwezig en dragen zorg voor het dagelijkse leven op de afdeling. Zij begeleiden je gedurende de hele opname en trachten een antwoord te geven op jouw vragen. Wanneer je behoefte hebt aan een ondersteunend gesprek, kan je daarvoor bij hen terecht. Ook staan zij in voor een aantal praktische zaken zoals algemene lichamelijke verzorging, het toedienen van medicatie en het maaltijdgebeuren.

De hoofdverpleegkundige ad interim, Greet Van den Heuvel, is dagelijks aanwezig. Ook bij haar kan je terecht voor eventuele vragen en bedenkingen.

Voor vragen rond je professionele, administratieve, materiële, financiële, juridische, sociale en/of praktische zaken kan je beroep doen op de medewerker van de sociale dienst (Inge Fierens).
Ook bij ontslag uit het ziekenhuis kan je er terecht met jouw vragen over praktische zaken zoals nazorg, werk, wonen, thuishulp.

Op verzoek van de behandelend arts en het team kan je door één van onze psychologen uitgenodigd worden voor een psychologisch onderzoek of voor individuele gespreksbegeleiding. Afhankelijk van de situatie kunnen belangrijke mensen (partner, kinderen, ouders) uit jouw omgeving bij de gesprekken betrokken worden.

De groepstherapeut organiseert elke week een aantal groepsactiviteiten en begeleidt ook het werk in ons creatief atelier.

De bewegingsterherapeut staat in voor de conditietraining, individuele kinesistherapie en de relaxatie- en ademhalingsoefeningen.