Algemene Oncologie - Lymfomen

Non-Hodgkin lymfomen

Lymfomen zijn kankerziekten die beginnen in de lymfeknopen, maar alle organen kunnen aantasten.
Er bestaan verschillende soorten non-Hodgkin-lymfomen NHL (in tegenstelling tot het Hodgkin-lymfoom HL).
De NHL kunnen zich zo voordoen in meer of minder agressieve vorm

Epidemiologie en risicofactoren
De NHL vertegenwoordigen in België 4% van de kankers.
Blootstelling aan benzeen, pesticiden of ook nog een immunodepressie ten gevolge van het HIV-virus of behandelingen tegen afstoting bij een transplantatie beïnvloeden deze kankersoort.

Symptomen
De diagnose van NHL kan vermoed worden bij de combinatie van de volgende symptomen: koorts, meer dan 10% gewichtsverlies in de laatste 6 maanden en veel nachtzweten. A fortiori wanneer dit gepaard gaat met een volumevergroting van de ganglia of de milt.

Aanvullende onderzoeken
Na een hemogram en de dosering van markers zoals de LDH's et de β-microglobuline, is het belangrijkste onderzoek de biopsie (opgelet: niet de punctie) van het meest verdachte ganglion (en niet van het toegankelijkste). Een punctie-biopsie van het beenmerg, net zoals een lumbale punctie zullen noodzakelijk zijn voor het stellen van de diagnose, evenals voor de stadiumbepaling van het NHL.
Uiteindelijk vullen een RX thorax, een CT Scan van thorax en abdomen en een bariumlavement de onderzoeken nog aan.

Behandelingen
Als het om een klein en weinig agressief lymfoom gaat, kan je arts beslissen om je niet meteen te behandelen, maar toezicht te houden.
In bepaalde gevallen, wanneer de ziekte zeer begrensd is, kan je arts voorstellen om een chirurgische exerese uit te voeren, in combinatie met radiotherapie.
In de andere gevallen zal het lymfoom behandeld worden door chemotherapie, aangepast in functie van het geval.