Algemene oncologie - Borstkanker indicatoren

Wat is borstkanker?

Borstkanker of mammacarcinoom is een vorm van kanker die uitgaat van het melkklierweefsel in de borst. Het is de meest voorkomende soort kanker bij vrouwen nl. 22 procent van alle kankers. Jaarlijks treft het wereldwijd ongeveer 1 miljoen vrouwen. In België en Nederland krijgt één op de negen vrouwen borstkanker.

Een belangrijk domein voor ons ziekenhuis!

Overzicht  van de indicatoren van borstkanker (gegevens 2009 - 2011)

B1 - Aandeel patiëntes met ER PR en of HER2 voor systemische behandeling: 99,7% (richtwaarde 90 - 100%)

B2 - Aandeel vrouwen met cytologische of hystologische beoordeling van maligniteit voor chirurgie: 99,3% (richtwaarde 80 - 95%)

B3 - Aandeel Ptn van cStadium I-III BK met mammografie of echografie binnen 3m voor 1ste chirurgie: 100% (richtwaarde 90 - 100%)

B4 - Aandeel Ptn met inv BK op MOC binnen termijn (min 1m - plus 2m):96,4% (richtwaarde 90 - 100%)

B5 - Aandeel Ptn met inv BK die radiotherapie kregen na een borstsparende ingreep: 96,2% (richtwaarde 90 - 98%)

B6 - Aandeel Ptn met een cStadium I en II BK die een borstsparende heelkundige ingreep kregen: 72,8% (richtwaarde 50 - 60%)

B7* en B8*

B9 - Aandeel vrouwen met een gemetastaseerde borstkanker die systemische therapie kregen:82,8% (richtwaarde 80 - 100%)

B10*

B11 - De geobserveerde vijfjaarsoverleving van ptn met een diagnose van invasieve borstkanker: 85,4% (richtwaarde 80,9% - 88,8%)

B12 - De geobserveerde vijfjaarsoverleving gecorrigeerd voor leeftijd en stadium: 82,6% (geen richtwaarde)

B13 - De relatieve vijfjaarsoverleving van vrouwen met een diagnose van invasieve borstkanker: 92,8% (richtwaarde 88,1 - 96,6%)

* Indicatoren B7 (hormonale therapie), B8 (chemotherapie) en B10 (NA systemische therapie)werden door de ontwikkelingsgroep oncologie niet langer opgenomen in de indicatorset. Deze indicatoren worden hier dan ook niet langer vermeld.