Algemene medische oncologie en hematologie

Op onze dienst oncologie onderzoeken en behandelen we patiënten bij wie kanker werd vastgesteld.

Kanker is een ziekte van de cellen. Soms vermenigvuldigt een cel zich op een ongecontroleerde, anarchistische manier en vormt een massa, een "tumor". Als een tumor zich ontwikkelt en de omliggende gezonde weefsels binnendringt door de normale opbouw te veranderen, noemt men het een kwaadaardige tumor.

Oncologie is een tak binnen de geneeskunde die zich bezig houdt met het onderzoek naar en de behandeling van gezwelziekten.

Hematologie is een onderdeel van de inwendige geneeskunde dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van ziekten van bloed, beenmerg en lymfklieren.

Multidisciplinair Oncologisch Consult “MOC”:
Dit is een overleg tussen artsen van verschillende disciplines waarbij het behandelingsplan van een patiënt met een oncologische aandoening wordt besproken.
Artsen kunnen patiënten aanbrengen voor bespreking op het MOC via email. Ook huisartsen kunnen het MOC bijwonen en kunnen patïenten aanmelden via dit mailadres.

Route consultatie: 132
Afspraken:
015 50 51 11