Logopedie op stroke/neurologie

Op de afdelingen stroke en neurologie werken logopedisten na doorverwijzing van de arts. U kan  worden aangemeld met slikproblemen (dysfagie), spraak- of taalproblemen (dysartrie, afasie) of stemproblemen (dysfonie). De oorzaken van deze problemen zijn o.a. een CVA, tumor, epileptisch insult en Parkinson. Na een onderzoek wordt bepaald of en welke behandeling noodzakelijk is.

Dit alles vindt plaats binnen een multidisciplinair team van artsen, kinesisten, ergotherapeuten, sociaal werkers en verpleegkundigen. Indien nodig voorziet de logopedist de juiste papieren om de logopedische revalidatie thuis verder te zetten.