Stem: dysfonie

Bij stemproblemen of stemstoornissen is het stemapparaat aangetast of wordt de stem foutief gebruikt.  Klachten die optreden zijn vaak: een slechtere stemkwaliteit (hees, schor, wegvallen van de stem), keelpijn of vermoeidheid door het spreken. 

Stemstoornissen hebben verscheidene oorzaken zoals infecties (griep, keelontsteking), luchtwegproblemen (allergieën of astma), neurologische stoornissen (stemplooiverlamming, CVA), degeneratieve ziektebeelden (ziekte van Parkinson),  hormonale afwijkingen of tumoren. 

In samenwerking met de NKO-arts onderzoekt de logopedist de stemfunctie. Hierbij is het van belang na te gaan of het stemprobleem een medische oorzaak heeft of uitgelokt wordt door foutief stemgebruik. 

Indien aangewezen kan de logopedist stemtherapie opstarten. De doelen van stemtherapie zijn een correcte houding en ademhaling. Hiernaast wordt er via stemontspannende en stemversterkende oefeningen gewerkt aan een correcte spierspanning tijdens het stemgeven (resonantie, SOVT-oefeningen).