Spraak: Dysartrie

Dysartrie is een neurogene spraakstoornis. Dit wil zeggen dat je door een hersenletsel moeilijkheden ondervindt bij het spreken. De aansturing van de spieren is verstoord. Bij dysartrie is de verstaanbaarheid en/of de natuurlijkheid van je spraak aangetast. Mogelijks zijn ook je ademhaling en stem gestoord. Over het algemeen heb je geen probleem met het begrijpen van taal of bij het vinden van woorden, al kunnen cognitieve problemen wel voorkomen.
Dysartrie kan veroorzaakt worden door een beroerte of hersenbloeding (CVA). Het komt ook frequent voor bij de ziekte van Parkinson, ALS of andere degeneratieve ziektebeelden.
Na verwijzing door een arts voert de logopedist een dysartrieonderzoek uit. Ze brengt hierbij jouw mogelijkheden en beperkingen op vlak van articulatie, stemgeving, ademhaling, snelheid en intonatie in kaart. Ze bekijkt ook of je spraakverstaanbaarheid aangetast is. Nadien kan gerichte therapie op maat van de patiënt worden opgestart om de spraakverstaanbaarheid te optimaliseren.

Graag nog wat extra informatie?

Je kan de brochure dysartrie van de beroepsvereniging downloaden. Hier wordt alles nog eens mooi uitgelegd.

Op www.levenmetdysartrie.be kan je verschillende getuigenissen van mensen met dysartrie lezen. Ook als mantelzorger kan je hier terecht voor tips.

Voor meer informatie rond de ziekte van Parkinson, kan je terecht op de website van de Vlaamse Parkinson Liga vzw.

Voor meer informatie rond ALS, kan je surfen naar de website van de ALS Liga België vzw.