Logopedie op neurorevalidatie

Op de afdeling neurorevalidatie werkt de logopedist aan je taal-, spraak- en slikvaardigheden. Als je op je ziekenhuisafdeling werd aangemeld door een arts, word je op de dienst Neurorevalidatie verder begeleid. Ze brengen jouw mogelijkheden en moeilijkheden op vlak van taal, spraak en slikken verder in kaart. De focus ligt daarna op het revalideren van deze moeilijkheden en het optimaal gebruiken van de mogelijkheden die je wel nog hebt. Dit alles vindt plaats binnen een multidisciplinair team van artsen, kinesisten, ergotherapeuten, creatherapeuten, sociaal werkers en verpleegkundigen.

Er worden ook adviezen verleend aan jou en je familie in functie van voeding en/of communicatie. Indien nodig voorziet de logopedist de juiste papieren om de revalidatie verder te zetten bij een zelfstandige logopediste na ontslag.