Logopedie op geriatrie

Op onze afdelingen Geriatrie werken de logopedisten na doorverwijzing van de arts.
Onze voornaamste taak is het opvolgen van slikproblemen (dysfagie).
Naast moeilijkheden door het normale verouderingsproces, geven we ook specifiek aangepast advies bij patiënten met onder andere de ziekte van Parkinson of dementie.
Er worden ook adviezen verleend aan patiënten en hun familie in functie van communicatie.
Dit alles vindt plaats binnen een multidisciplinair team van artsen, kinesisten, ergotherapeuten, sociaal werkers en verpleegkundigen.