Logopedie in het algemeen ziekenhuis

In het algemeen ziekenhuis is logopedie mogelijk op aanvraag van de arts.
De logopedist komt langs op de afdelingen intensieve zorgen, bijzondere zorgen, heelkunde, geneeskunde, HAVA en PAAZ.
U kan beroep doen op hen voor onderzoek en behandeling van slikstoornissen (dysfagie), taal- en spraakstoornissen (afasie en spraakapraxiedysartrie) en stemstoornissen (dysfonie).
Dit doen ze aan de hand van screening en onderzoeken en door met jou in gesprek te gaan. Het is belangrijk om te weten wat je at en hoe jouw spraak was voor jouw opname. Verder gaan ze na hoe jouw slik-, spraak-, taal-, en stemmogelijkheden nu zijn. Zo proberen ze het juiste advies te geven en doelen op te stellen voor het geven van therapie.

De logopedisten werken nauw samen in een multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, diëtisten, psychologen, kinesisten, ergotherapeuten,…

Afhankelijk van jouw hulpvraag kan je logopedist jou helpen met:

  • Opbouw orale voeding na langdurige intubatie
  • Slikmoeilijkheden tijdens en na bestraling
  • Slikmoeilijkheden post-COVID19
  • Krachttraining van de tong- en halsspieren
  • Slikken en spreken bij een canule
  • Tips voor de aanpassingen van de voeding thuis
  • Alternatieve communicatiemiddelen

Tongkrachttraining met een IOPI-toestel

Canule

Watersliktest