Revalidatieaanbod - Longrevalidatie

Door patiënten te laten deelnemen aan een longrevalidatieprogramma trachten we ze uit een negatieve spiraal te halen, waarbij longlijden aan de basis ligt.

Deze negatieve spiraal is eigenlijk een vicieuze cirkel van factoren waardoor de lichamelijke conditie alsmaar kan verslechteren. Dit heeft een negatieve impact op de levenskwaliteit (sociaal, psychisch, ADL,…) van de patiënt.

Van longrevalidatieprogramma’s is aangetoond dat de inspanningscapaciteit verbetert. De patiënten hebben minder klachten, de medische consumptie daalt, de progressie van de ziekte wordt afgeremd en de overleving verbetert.

Binnen een LR-programma zijn er taken weggelegd voor zowel longarts, revalidatie-arts, kinesitherapeut, ergotherapeut, psycholoog als voor de diëtist en de sociaal assistent. Het programma kent dus een multidisciplinaire aanpak waarbij we telkens op één van de niveaus van het ICIDH-model trachten in te spelen.

Brochures en media