Revalidatie na totale knieprothese en totale heupprothese

De ontwikkeling van de prothesechirurgie heeft de levenskwaliteit van veel mensen verbeterd. Hierdoor verwacht de patiënt dat na het plaatsen van een prothese men vrijwel hetzelfde leven zal kunnen leiden als voor de ingreep maar dan zonder pijn.

Echter zijn er wel een aantal beperkingen. Men dient te beseffen dat een prothese nooit een werking van een normaal biologisch gewricht kan evenaren. Een gewrichtsprothese is en blijft echter een kunstmatig en mechanisch systeem. Hoewel men veel activiteiten zal kunnen hernemen zonder pijn dient men toch te vermijden de geplaatste prothese extreem te belasten.

Actief bewegen wordt zeer aangeraden doch zal overbelasting onvermijdelijk een snellere slijtage geven (dit is ook het geval voor een normaal biologisch gewricht). De revalidatie zorgt ervoor dat men zich kan aanpassen aan de aanwezigheid van een kunstgewricht en dat men vele activiteiten zonder problemen kan hervatten.

De revalidatie bestaat niet enkel uit oefentherapie maar ook het geven van adviezen over het leven met een heup- of knieprothese.

De revalidatie na prothesechirurgie loopt tijdens hospitalisatie binnen het Start to Move (S2M) traject. Na de gehospitaliseerde revalidatiebegeleiding kan deze na ontslag ook op ambulante basis verdergezet worden.

Brochures